Ata Yaklaşma, Zapt-ı Rapt, Sevk ve İdare, Atlarda Sağlık Belirtileri (VİDEO, izlemek için tıklayınız

BİNİCİLİK

NE GİYMELİ?: Başlangıç olarak dar ve elastik binici pantolonu çizme veya bot ile yarım chaps idealdir. Güvenliğiniz için tog takmanız şarttır. Yardımcı malzemeler olarak mahmuz kamçı ve eldiven kullanılır.

UYGUN AT: Acemi bir binici için en uygun at sakin iyi eğitimli itaatkar ve istikrarlı olandır. Bunun için genellikle yaşı ilerlemiş atlar tercih edilir.
İLK DERS: Ata binmeden önce eğitmeniniz ata nasıl yaklaşılacağı atın malzemelerinin neler olduğu konularında açıklama yapmalıdır.
ATA YAKLAŞMA: Ata ani hareketler yapmadan yavaşça yaklaşılır. Çifte atabileceği düşüncesiyle atın arkasından geçilmez ve her zaman sol tarafta durulur.

TEMEL AT MALZEMELERİ: Eyer,  başlık,  kantarma,  dizgin,  göğüslük,  keçe,  üzengi,  kolon,  getr, ve topukluktur.
Biniciliğin temel tekniklerini ilk binişte öğrenmeniz mümkündür. Bu sürede eğitmeniniz binicilik teknikleri (biniş iniş oturuş adeta süratli dörtnal dönüşler ve duruş) ile ilgili bilgi verir.

ATA BİNİŞ-İNİŞ: Atın sol tarafına geçerek yüzünüz atın arkasına bakacak şekilde eyere yakın durulur. Binici sol ayağını üzengiyi kendisine doğru çevirerek üzengiye geçirir. Dizginleri sol eliyle tutarken elleriyle eyerin her iki yanına tutunarak kendini yukarıya doğru çeker ve atın sırtına oturur. Bir ikinci kişinin yardımıyla da atın sırtına çıkılabilir. Bunun için binici atın sol tarafına geçerek eyere yakın bir şekilde durur. Sol bacağını dizinden kırarak kaldırır ve eyerin her iki tarafından tutunur. Diğer kişi biniciyi bacağından tutarak kaldırır ve binici atın sırtına oturur. Attan inerken de sağ ayak üzengiden çıkartılır ve arkadan geçirilerek sol ayağın yanına getirilir. Sağ elle eyerin arka tarafından tutulur. Sol ayak üzengiden çıkartılarak yavaşça yere inilir.

İDEAL OTURUŞ: Eyerin en çukur yerine oturulur.Ağırlık kalça üzerinde geri verilerek derin bir oturuş sağlanır. Bel çukurlaştırılarak dik durulur. Binicinin omuz kalça ve topukları aynı hizada olmalıdır. Bu esnada ayak burunları ve dizler de aynı hizadadır.Üzengi üzerine ağırlık verilerek topuklar aşağıya doğru basılır. Baldırlar kolon hizasında olmalıdır. Dizler kapalı tutulur. Ayak burunları karşıya bakmalıdır.Yumruklar birbirine paralel ve baş parmak yukarıda olacak şekilde dik tutulur. Eller eyerin ön kısmından yaklaşık bir karış yukarıda olmalıdır. Dizgin teması dizginlerin kantarma aracılığıyla atın ağzına bağlı olduğu düşünülerek gergin fakat yumuşak olmalıdır.

YARDIMLAR: At üzerinde binici at ile olan iletişimini baldırlar eller oturuş ve ses ile sağlar. Bunlara yardım denir. Baldırlarla verilen komutlara baldır yardımı ellerle verilen komutlara dizgin yardımı oturuşla verilen komutlara ağırlık yardımı ve ses ile verilen komutlara da ses yardımı denir. Ayrıca mahmuz ve kamçı da yardımlara ek olarak kullanılır.
Ata binmek yüksek performanslı bir spor araba kullanmaya benzer. Güç ve kontrolü aynı anda hissedersiniz. Atın gücü binicinin kontrolü ile yönlendirilir. At, arabanın gaz pedalına basıldığında ileri gitmesi gibi baldırlar sıkıldığında ileri gitmelidir. Benzer şekilde frene basıldığında arabanın hız kesmesi ve durması gibi dizginlerin çekilmesi ile at da yavaşlamalı ve durmalıdır. Acemi binicinin ilk öğrenmesi gereken baldır yardımıdır. Baldırlar atın ileri yürümesini sağlarken dizginler atı doğru tarafa yönlendirir. Baldırlar atı sürerken dizgin teması gergin olmalı, dirsek ve kollar esnek tutularak atın baş ve boyun hareketlerine uyum sağlanmalıdır.

LONJ: İlk binicilik derslerinde binici doğru oturuş, denge, dizgin-baldır ve ağırlık yardımlarını öğrenene kadar; yani gerek atın kontrolünü gerekse at üzerindeki pozisyonunu sağlayana kadar lonj yapılır. Lonjun faydası atın kontrolünün eğitmende olması nedeniyle binicinin kendi pozisyonuna ve hareketlerine tamamen konsantre olmasını sağlamasıdır.
Lonjda ilk olarak binicinin at üzerinde dengesini koruyarak rahat hareket etmesini sağlamak üzere biniciye adetada değişik jimnastik hareketleri yaptırılır. Daha sonra süratliye geçilir. Süratli 2 aşamadan oluşur. Hafif süratlide binici atın bir çapraz adımında otururken diğer çapraz adımında ayağa kalkar.(Atın Dıştaki Ön ayak bastığında otur) Oturuş - kalkışlar atın adımları ile uyumlu bir tempoda ve kontrollü olmalıdır. Eyerden kalkış binicinin ağırlığını oturuşundan bacaklarına vermesi ile sağlanır. Binici at üzerinde üzengilerden destek almadan ve eyere tutunmadan doğru tempoda oturuş – kalkış dengesini sağlayana kadar lonj çalışmasına devam edilmelidir. Hafif süratlide denge sağlandıktan sonra adi süratliye geçilir. Adi süratlide binici ağırlığını eyere verir. Belini esnek tutarak, atın yürüyüşlerine uyum sağlar. Adi süratlide atın hareketlerini absorbe edecek bir duruş ve denge sağlandıktan sonra dörtnala geçilir. Dörtnalda binici ağırlığını üzengilere basarak bacaklara verirken belinden itibaren kalçasını salıncakta sallanırcasına geriden ileriye doğru hareket ettirir. Böylece atın hareketleri ile uyum sağlanır. Dörtnalda kalça eyerden kalkmamalı veya eyere sert darbeler yapmamalıdır. 

SERBEST BİNİŞ
Eğitmen binicinin hazır olduğuna karar verdiğinde serbest biniş başlar. Serbest binişte ilk olarak adetada atın yürüyüşleri hissedilmeye çalışılır. Kalkış, duruş ve dönüşlerdeki baldır, dizgin ve ağırlık yardımları pekiştirilir. Daha sonra süratliye geçilir. Süratlide tüm bunların yanı sıra doğru ayakta oturmak gösterilir. Binici süratlide de doğru pozisyon ve dengeyi koruduğunda bir üst aşama olan dörtnala geçilir. Dörtnalda ilk olarak atın doğru ayakta dörtnala kaldırılması ve atın adımları ile uyumlu olarak sürüş temposunun yakalanması öğretilir.

ACİL YARDIMLAR
At baldır yardımlarına duyarsız kalarak temposunu arttırmıyorsa, ayaklar kolondan biraz uzaklaştırılarak hızlı bir şekilde atın karnına vurulur. At yanıt verene kadar aynı hareket tekrarlanır. Benzer şekilde at normal dizgin ve ağırlık yardımlarına duyarsız kalarak temposunu düşürmüyorsa dizginler sıkılaştırılır, eyere iyice oturulur, güçsüz olan el eyerin önünde sabit tutularak diğer el hafif yukarı kaldırılarak dizginler çekilir. Atı sakinleştirecek ses yardımları da kullanılabilir.
Tüm biniş stillerinde ve biniciliğin her aşamasında atı anlamak ve hissetmek çok önemlidir. Bunun için sadece at üzerinde değil, diğer zamanlarda da at ile vakit geçirmek faydalıdır.

SAĞ YAN – SOL YAN ve DOĞRU AYAK
1. Manejde binerken duvar (çit) tarafında olan tarafınız dış, maneje bakan tarafınız ise içtir.
2. Sağ tarafınız içteyse sağ-yan, sol tarafınız içteyse sol-yan biniyorsunuz demektir.
3. Süratlide at dış ön ayağını ileri attığında kalkmalı, iç ön ayağını ileri attığında ise oturmalısınız.
4. Dörtnalda atın iç ön ayağı ileride olmalıdır. Eğer böyle değilse at ters dörtnal yapıyor demektir.
Atı doğru ayakta dörtnala kaldırmak için dış baldır kolonun gerisine alınarak iç baldır ile sürülür. Acemi at ve binicilerde atın köşelerde veya dönüş üzerinde dörtnala kaldırılması doğru ayakta dörtnalı sağlamak için yardımcıdır.

YAN DEĞİŞTİRME VE DÖNÜŞLER
Atın sürekli aynı yanının çalıştırılması atın sadece bir tarafının gelişmesini sağlayacağından belli aralıklarla yan değiştirilmelidir. Manejde yan değiştirme genellikle bir köşeden çaprazlama olarak diğer köşeye gidilerek yapılır. Köşelerde ve dönüşlerde dış baldır kolonun gerisine alınarak iç baldır ile at ileri doğru sürülür. Aynı zamanda dış dizgin atın boynuna yaslanarak iç dizgin hafifçe içe doğru açılır. Böylece atın sırtının kavislenmesi sağlanmış olur. Daire üzerinde binişlerde de aynı yardımlar uygulanır.

DENGELİ BİNİŞ
İyi bir denge başarılı bir binişin anahtarıdır. Bu bölümde eyerdeki temel pozisyonları sağlamak için neler yapılması gerektiği açıklanacaktır. Temel pozisyonları kavradıktan sonra, bunları üzengileri kısaltarak veya uzatarak değişik biniş türlerini uygulamak mümkündür. Örneğin; dresajda ağırlığınızın büyük kısmı eyerde olacağından daha uzun üzengilerle binmeniz gerekir. Ancak atlamada hafif bir oturuş sergilersiniz ve ağırlık bacaklarınızda olduğundan daha kısa üzengilerle binmeniz gerekebilir. Altın kural atın hareketleri ile uyum içinde olarak etkili yardımları verebilmek ve sağlam durabilmektir. Daha iyi bir binici olabilmek için at ile empati geliştirmeniz , nasıl hareket ettiğini hissetmeniz, tüm eğitim çalışmalarını anlamanız ve iyi bir iletişim becerisine sahip olmanız gerekir. Bu bölümdeki tüm egzersizleri uygulayarak başlangıç seviyesindeki bir biniciden daha usta bir binici haline gelebilirsiniz.

DENGEYİ ANLAMAK
Biniş esnasında 3 tür denge üzerinde çalışmalısınız: kendi dengeniz, atın dengesi, siz ve atın birlikte olan dengesi. Dengeli pozisyon ne tür aktivite yaptığınıza bağlıdır.( dresaj veya atlama) Atın dengesi ise eğitim seviyesine bağlıdır. Dengenin nasıl oluştuğu ve sizin katkınız at ile sağlıklı bir ortaklık kurmanın temelidir.

ATIN DOĞAL DENGESİ
Duran bir atın ağırlık merkezi kolon yakınındadır. At ağırlığının yaklaşık %60’ını ön ayaklarına verir, % 40’ını ise arka ayaklarına verir. Daha iri yapılı atlarda bu oran %66 , %44 olarak değişebilir. Atın hareket halindeyken dengesini anlamak da önem taşır. Atın omurgasının şekil değiştirmek için sınırlı bir yeteneği vardır. Dolayısıyla atın ağırlık merkezi hareket halindeyken diğer hayvanların aksine fazla değişmez. Dörtnal yapan bir yarış atında özellikle bitiş çizgisinde ağırlık merkezi ileri kayar. Dresajda, iyi eğitimli bir at ağırlığının %50’sinden fazlasını arka ayakları üzerinde taşır.

BİNİCİNİN DENGEYE ETKİSİ
Üzerinde binici varken atın ağırlık merkezi, atın kendi ağırlık merkezinden yaklaşık %10 daha yukarıda , ancak aynı hizadadır. Ağırlığın oransal dağılımı ise aynıdır. ( Ancak atın fuleleri ve gidişi binici olduğunda binicisiz halinden farklıdır.) Eğer binici hafif oturuşta ise , ağırlık bacaklar aracılığı ile üzengi demirine kayar. Üzengi demirleri, üzengi kayışları ile eyere bağlıdır. Bundan dolayı binicinin ağırlığının büyük bölümü cidagonun her iki yanındaki (üzengi kayışlarının eyere bağlandığı nokta) bu merkezde bulunur. İyi yapılı bir eyer bu ağırlığı biraz dağıtacaktır ; ancak ağırlığın çoğunluğu hala ileride kalacaktır.

SAĞRIYI KULLANMA:
At eğitiminde arka bacakların ağırlığın çoğunluğunu taşıması istenir. Bunun amacı atın doğal fulelerini kısıtlamadan, ön ve arka bacakların eşit ağırlık taşımasını sağlamaktır. Bu çalışma adi süratlide ( atın adımları, binicinin ağırlığını arkaya kaydırsa da) atın biniciyi rahatça taşımasını sağlar. Ağırlık dağılımı eğitimle ayarlandıkça atın ağırlık merkezi hafif geriye kayacaktır. Bu aşamada binicinin ağırlığını tamamen eyere vermesi at için daha kolaydır. (Dresajda olduğu gibi ) Çünkü binicinin ağırlık merkezi, atın ağırlık merkezinin bulunduğu noktada olacaktır. Ancak at engel atlıyorsa atın ağırlık merkezini yakalayabilmek için binicinin ağırlığını daha çok bacaklarına vermesi gerekir. Düz bir hatta ilerlerken atın ön ve arka bacaklarının dengede olmasının yanı sıra binicinin ve atın ağırlıklarının dikey bir çizgide aynı hizada olması ve atın her iki yanına eşit ağırlık verilmesi gerekir. At köşeyi dönerken ise ağırlığını hafifçe içe verecektir. Binici de atın dengesini koruyabilmesi için bu ağırlık dağılımına uymalıdır. Ağırlığın içe verilmesi, ata bu yöne gitmek istediğinize dair sinyal verecektir. Ancak ağırlığın tamamının içe verilmesi atın dengesini bozacak ve bunu telafi etmek için at aksi tarafa yönelecektir. At köşede içe yatsa dahi eyer merkezde kalmalıdır.
Dresaj Dengesi: Ağırlığı oturuşunuza verin. Omuz, kalça ve topuk aynı hizada olmalıdır.
Atlama Dengesi:Ağırlığı baldırlarınıza vererek dengeyi koruyun. Dizler ve ayak burunları aynı hizada olmalıdır.

EĞİTİMİN AŞAMALARI
Acemi bir at, ağırlığını ve adi süratlide biniciyi ön ve arka bacaklarıyla eşit olarak taşıması konusunda eğitilebilir. İleri seviyede eğitimle ağırlığını daha fazla arka ayakları üzerinde taşıması öğretilir ve at ayaklarını karnına çekerek yürür ( Dresaj’da olduğu gibi ).

ÜZENGİ BOYUNUN AYARLANMASI
Belirli bir üzengi boyunun seçilmesi tamamen uygulamaya göre değişir. Dresaj’da binicinin ağırlığının çoğu eyer üzerindedir ve denge oturuşla sağlanır. Bunu yapmak uzun üzengi ile daha kolaydır. Ancak baldırlar her zaman at ile temas halinde olmalıdır ;çünkü ancak bu temas ile baldır yardımları verilebilir. Engel atlamada binicinin ağırlığı her zaman eyer üzerinde değildir. At engel atlarken ağırlık merkezini at ile aynı hizaya getirmek için binici baldır desteğini kaybetmeden ağırlığını eyerden kaldırabilmelidir. Bu nedenden dolayı üzengilerin daha kısa olması gereklidir. Daha hızlı giderseniz emniyette olmak için üzengi boyunu biraz daha kısa tutmalısınız. Bu sizin ağırlık merkezinizi daha aşağıda tutacaktır. Dresaj’da üzengi uzunluğu engel atlamaya göre 2 ya da 3 delik daha uzundur. Ne kadar uzun olacağı atın genişliğine bağlı olarak değişir.

YARDIMLARI VERMEK
Atın sizi anlaması için baldır yardımlarının verildiği nokta önemlidir. Atı ileri yürütmek için verilen baldır yardımları aynı noktaya temas etmelidir. Uzun üzengiyle binerken bacak yardımları baldırlarla verilir. Kısa üzengi binerken ise baldırın alt kısmı ile verilir.

DENGE İLE İLGİLİ YANILGILAR
At ve binicilerin potansiyellerinin tam olarak kullanılmasını engelleyen 2 yanılgı vardır:
Birincisi; binicinin atı dizgin teması ile desteklemesi ve denge kaybını önlemesidir. Hatırlanmalıdır ki at biniciyi taşımakta ve binicinin atın dengesini sağlaması fiziksel olarak mümkün değildir. Atın dengesini ancak doğru hız ve itiş gücü ile korumasını sağlayabilirsiniz.
İkinci yanılgı ise; atın dengesini atın gidiş şekline bakılmaksızın ağırlığı eyerin gerisine doğru vererek geliştirilebileceğidir. Ancak bu atın sırtını kullanmasını ve baş-boyun almasını engelleyici bir unsur olabilir. Daha ileri noktada, binicinin ağırlığının atın arka ayaklarının üzerinde olması, ardların fazla yükten dolayı sakatlanmasına sebep olabilir. Arka ayakların daha fazla ağırlık taşımasını sağlayacak tek yol, düzenli çalışma ve eğitimdir. Atın atletik olarak geliştirilmesi ve itiş gücünün arttırılması binicinin ve atın ağırlığını geri alacaktır. Eğer at dengesini kaybederse kendiliğinden yeniden denge sağlayabilmek için yavaşlayacaktır. Binicinin atı teşvik etmesi gerektiği konu budur. Atın ağırlığının ileride olması ise atın ön ayaklarının sakatlanma riskini arttırır. At daha eşit dağıtılmış bir denge sağlamayı önledikçe ön ayakları üzerindeki baskı azalır. Bu da atın çalışma hayatını uzatır. Ön ayaklardaki yıpranmanın üstesinden gelmenin kolay yolu yokuş yukarı tırmanmaktır. Küçük tepeler atın doğal dengesini sağlaması için değerli bir kaynaktır.

DENGE VE DURUŞ
Dengenizi değiştirmek için eyerdeki şeklinizi değiştirmeniz gerekir. Denge kurmak yapılacak aktiviteye bağlıdır. Ancak temel pozisyonu sağladığınızda buna göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Her şekilde dizden ayak tarağına kadar olan kısım düz bir çizgide olmalıdır. Bu şekilde bacağınız atın en dar kısmında olacak ve güvenli bir duruş sergileyeceksiniz.

TÜM AKTİVİTELERE UYGUN DURUŞ
İyi bir temel biniş duruşunun en büyük yararı daha uzun ve daha kısa üzengiyle binmeye kolay adapte olunabilmesidir. Baldır kolon üzerindeyken diz ile ayak tarağı arasındaki dikey çizgi yukarı ve aşağı gider. Hangi eyer kullanılırsa kullanılsın kolon aynı yerdedir. ( atın gövdesinin en dar kısmında ) Baldırın kolon hizasında tutulması üzenginin boyu ne olursa olsun atın bacak yardımlarının verildiği hassas olan noktaya temas edilmesini sağlar. Örneğin; çok amaçlı eyer kullanılan dresaj binişinde binici omuzlarını kalçasıyla aynı hizada tutarken diz ile ayak tarağı arasındaki dikey çizgiyi ( kolona paralel ) korumaktadır. Baldırlar atın hassas bölgesine yakın temas halindedir. Bu duruş başlangıç seviyesindeki biniciler için temel pozisyondur. Üzengiler uzatıldığında ise baldırlar atın karnına gelecek ve at ile temas etmeyecektir. Ancak dresaj eyeri kullanılırsa uzun üzengi ile de baldırlar kolon üzerinde ata temas edebilir. Çünkü dresaj eyerinde oturuş daha ileridedir. Bu pozisyonda omuz, kalça ve topuk aynı hizada olacaktır.

ÜZENGİLERİN AYARLANMASI
Üzengiler engel atlama için kısaltıldığında oturuş eyer üzerinde geriye, omuzlar ise ileriye kayar. Bu duruş klasik engel atlama duruşudur. Üzengi kısaltıldıkça keskin dönüşlerde dengeyi korumak ve baldır yardımlarını vermek zorlaşır. Ancak atlayış esnasında, kalkışta ve inişte dengeyi korumak kolaylaşır. 

DENGELİ DURUŞLAR
Temel Dresaj Pozisyonu: İyi bir denge kollarınıza hareket özgürlüğü verir. Oturuş eyerin en derin noktasındadır. Hafif ileri eğilerek ağırlığınızı bacaklarınıza verdiğinizde hafif süratli pozisyonu alırsınız.
İleri Seviye Dresaj Pozisyonu: Üzengiler uzun, bacaklar aşağı doğru uzatılmıştır. Tüm çalışmalarda binicinin omuz, kalça ve topuğu aynı dikey hat üzerindedir. Bu pozisyon dresaj eyerinde sağlanır. Eğer baldır teması kaybedilirse üzengiyi kısaltın.
Klasik Engel Atlama Pozisyonu: Binicinin omuzları dizlerle aynı hizada, ağırlık ise oturuşta değil bacaklardadır. Üst gövdeyi öne doğru vererek ağırlığınızı eyerden kaldırıp bacaklarınıza verin. At engeli atlarken dizler sabit kalmalı, at dizlerin etrafında hareket etmelidir.
Engel Atlama Pozisyonu: At ilerledikçe sırtını kullanarak daha fazla ağırlık taşıyabilir. Böylece eyere biraz daha fazla ağırlık verebilirsiniz. Ağırlığınızı atın sırt hareketiyle birlikte eyere verin. Kalkış esnasında ağırlığın eyerden bacaklara taşınması iyi bir vücut kontrolü gerektirir.

ATLA BİRLİKTE HAREKET ETME
Eyerde atla birlikte uyum içinde hareket ediyorsanız dengeyi koruyabilmek mümkündür. Bu fiziksel birlik atın doğal hareketini desteklemek, yardımları vermek ve güvenli bir oturuş için çok önemlidir. Eğer atla uyum içinde değilseniz iletişim bozulur ve kendinizi eyerden fırlamış gibi hissedebilirsiniz. Atın hareketleri ise yürüyüşüne bağlı olarak değişir.
ADETA: Adetada atın sırt, boyun ve baş hareketleriyle birlikte hareket edilmelidir. Sırt arka bacaklarla hareket eder ve oturuş her adımda bir ileri bir geri gider. Kendinizi eyere bırakarak oturuşunuzun hareketine izin verdiğinizde ileri-geri salınmayı hissedersiniz. Aynı zamanda atın başı her arka bacak hareketinde ileri-geri hareket edecektir. Kollarınızın bu hareketle birlikte ileri-geri gitmesine , omuz ve dirsek eklemlerinizin açılıp kapanmasına izin verin. Eğer kollarınız sabit kalırsa dizgin teması atı kısıtlayabilir. Doğal hareketi cesaretlendirebilmek için dizgin temasını hafifletin.
SÜRATLİ: Süratlide atın başı daha az hareket eder , dolayısıyla sabit bir dizgin teması sağlamak daha kolaydır. Hafif süratlide atla birlikte olmak zor değildir. Çünkü atın sırtı yükseldikçe eyerden kalkarsınız. Ancak adi süratlide oturuşta binicinin bel kontrolünün iyi olması gerekir. Bazı biniciler adi süratlide geriye doğru yaslanarak eyerdeki oturuşlarını dengelerler. Ancak bu süratliyi bozar. Adi süratlide atın sırtına daha fazla yük biner. At baş-boyun aldıkça süratli daha iyi olacak ve oturuş daha rahat olacaktır.
DÖRTNAL: Dörtnalda binici atın ayağı yerden kesilip yere bastıkça oluşan yükselme ve alçalma ile birlikte hareket eder. Eğer binicinin oturuşu dörtnal adımları ile birlikte hareket ederse bu dörtnalı geliştirecektir. Atın dört ayağının da yerden kesildiği noktada oturuşunuz ileri ve yukarı hareket etmeli, atın ayağı yere bastığında ise geri hareket etmelidir. Oturuşunuzun omuzlarınızın altında hareket etmesine izin vererek tüm vücudunuzun sallanmamasına çalışın. Aynı zamanda atın baş ve boynu dört ayağının yerden kesildiği noktada ileri uzanacağından elleriniz de aynı hareketle birlikte ileri-geri gidip gelmelidir. Dörtnalda atla birlikte hareket edebilmek için oturuşunuzun saatin aksi yönünde küçük daireler çizdiğini hayal edin. Oturuş, dairenin alt noktasına atın ileri ön bacağı yere değmeden hemen önce ulaşır.

DAHA İYİ BİR BİNİCİ OLMAK
Eğer eyerde dengeli bir oturuşa sahipseniz daha rahat ve daha güvenli olursunuz. İyi bir pozisyonla aynı zamanda daha etkin olacaksınız. Baldır ve dizgin yardımlarınızı bağımsız ve eşit olarak kullanabileceksiniz. Atın hareketlerini ve ruh halini hissetmeye , binicilik egzersizlerini anlamaya ve çalışmaya başlayınca hızla ilerleyeceksiniz. Her acemi biniciye eyerde sabit bir denge ile nasıl oturulması gerektiği, ağırlığını nasıl bacaklarına vereceği öğretilmelidir. Bunlar hafif süratlide ve atlamada gereklidir. Güvenli bir denge sağlayınca atın hareketleri ile birlikte olmaya başlayabilirsiniz. Bu aşamada daha etkin olacaksınız ; çünkü atın ne yaptığını hissedecek , daha küçük ve kesin yardımlar verebileceksiniz.Doğru yardımları doğru zamanda vererek atın tam kontrolünü sağlayacaksınız.Aksi takdirde uyum eksikliği,dengesiz bir oturuş,eşit olmayan baldır ve dizgin yardımları sadece atın aklını karıştırır.İlerleme kaydettikçe oturuş stiliniz üzerinde çalışın. Aynı zamanda kolunuzun doğal pozisyonunu (dirsek, el ve atın ağzı aynı hizada olmalıdır) sabit bir dizgin temasını sağlayabilmek için koruyun.Gerekirse pozisyonları at sırtına çıkmadan yerde tekrarlayın. Daha iyi bir binici olmak kendine güven gerektirir.Coşku ve olumlu bakış açısı her zaman gereklidir. Binicilik eğitimlerinizde her zaman ilerlemenin zamanla olduğunu ve çaba sarf etmeden gerçekleşmeyeceğini hatırlayın.

İYİ BİR POZİSYON SAĞLAMAK
İyi bir pozisyon sağlamak daha etkin bir binici olmanıza yardımcı olur. İyi bir pozisyon ; at üzerinde nasıl durduğunuzu düşünmeksizin , değişen koşullara otomatik olarak uyum sağladığınızda , oluşmuş demektir. Güçlü ve zayıf yönlerinizi belirleyerek, beceri seviyeniz ne olursa olsun pozisyonunuzu geliştirebilirsiniz.
İlk binicilik derslerinizde , eyerde güvenli bir oturuş sağlamayı öğrenirsiniz. Doğru üzengi boyunu ayarladıktan sonra , dizlerle ayak burunlarınızı aynı hizada tutmayı başardığınızda denge sağlanmış demektir. Bu pozisyon adeta,hafif süratli ve başlangıç seviyesindeki atlama çalışmalarında korunabilmelidir. Eğer bu aşamada iyi bir denge sağlayabiliyorsanız atın hareketleri ile belli bir uyumu yakalayabilmişsinizdir. Dresaj ve engel atlamada ilerlemeye başlayınca atın hareketlerinin ve ihtiyaçlarının daha fazla farkında olursunuz.Daha etkin yardımlar verebilmek için pozisyonunuzu geliştirmeye devam etmelisiniz.
Kaynak: http://www.atkolik.com

© Site tasarım: Murat YÜKSEL